(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2016
 • Uchwała Nr 17/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2016 roku

  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok

  REGIONALNA f2BA OBRACHUNKOWA T T u i AT 1 n nn 1 a ul. Targowa 18, te). 363-11 -22J25^ Uchwała Nr 17/2016
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  z dnia 25 stycznia 2016 roku oLr[
  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy
  Łączna na 2016 rok
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
  Przewodniczący: Stanisław Banasik
  Członkowie: Wojciech Czerw
  Ireneusz Piasecki
  po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 roku uchwały Nr XV/75/2015 Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2016 rok - na podstawie art.
  246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013
  r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
  obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) uchwala co następuje:
  Gmina Łączna ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok
  deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł.
  Uzasadnienie
  W uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie
  18.230.000 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 19.530.000 zł. Deficyt budżetu 2016 roku w
  wysokości 1.300.000 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu
  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów - co wynika z § 3 uchwały
  budżetowej.
  Wskazane w uchwale budżetowej Gminy Łączna źródło przychodów finansujących deficyt
  budżetowy określone jest w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
  publicznych. Przychody z tytułu kredytów uwzględniono w limicie zobowiązań przewidywanych
  do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu - określonym w § 11 uchwały budżetowej,
  planowane są na realizację zadań inwestycyjnych.
  Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu
  zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Łączna na 2016 rok.
  Pouczenie
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Radzie Gminy Łączna
  przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Przewodniczący Składu Orzekającego
  1


  Data wprowadzenia: 2016-01-29 1006
  Data upublicznienia: 2016-01-29
  Art. czytany: 2021 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna