(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR LVII/339/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/338/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/336/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli
 • Sprawozdania
 • S p r a w o z d a n i e z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz z realizacji uchwał Rady Gminy ( od dnia 30 grudnia 2015r. do 5 lutego 2016r. )

  Pani Przewodnicząca!
  Wysoka Rado!


  S p r a w o z d a n i e

  z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy
  oraz z realizacji uchwał Rady Gminy
  ( od dnia 30 grudnia 2015r. do 5 lutego 2016r. )


  I. Uczestniczyłem :

  7 stycznia - w rozprawie sądowej z powództwa p. Jacka Śladkowskiego przed
  Sądem Rejonowym w Kielcach o cofnięcie kary nagany,
  9 stycznia - w spotkaniu opłatkowym w Ochotniczej straży Pożarnej w Łącznej,
  10 stycznia – w przeglądzie pastorałek i kolęd w kościele parafialnym w Łącznej,
  15 stycznia – w promocji Gminy Łączna i całego Powiatu w Warszawie,
  16 stycznia - w odsłonięciu pamiątkowej tablicy przed budynkiem Zespołu Szkół
  w Łącznej „w hołdzie nauczycielom tajnego nauczania”
  18 stycznia - w posiedzeniu ZGGŚ w Bielinach,
  - w spotkaniu z sołtysem klonowa p. B. Bielą w sprawie linii
  komunikacyjnej z Klonowa do Kielc,
  19 stycznia – w rozmowach rekrutacyjnych z kandydatami na stanowisko
  kierownika wydziału technicznego,
  30 stycznia – w spotkaniu opłatkowym z kołem emerytów i rencistów w Łącznej,
  1 lutego - w posiedzeniu komisji gospodarczej
  2 lutego - w spotkaniu wraz ze Starostą Skarżyskim w Starostwie Kieleckim
  w sprawie remontu mostu Barcza – Klonów uniemożliwiającego
  kursowanie linii nr 12 do Klonowa,
  3 lutego - w spotkaniu ze Starostą Skarżyskim i Wójtem Gminy Masłów
  w sprawie remontu mostu w Barczy,


  II. Wydałem zarządzenia:

  - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Łączna w 2016 roku,
  - w sprawie zmian w składzie Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań gminy z zakresu
  przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii dla
  dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w 2016 roku, tj. półkolonii
  w Łącznej i w Klonowie,
  - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy z zakresu
  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku,

  Pani Przewodnicząca!
  Wysoka Rado!
  Tak jak wstępnie informowałem na ostatnim posiedzeniu - w 2016 roku Gmina Łączna złożyła wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na następujące inwestycje :
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna - Zajamnie
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1516017 w miejscowości Czerwona Górka
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów
  Wnioski na w/w inwestycje zostały złożone na łączną kwotę kosztów całkowitych 2 784 585,75zł. Łączne wnioskowane dofinansowanie to 1 771 830 zł.
  Ponadto Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łączna, koszt całkowity 28 000 zł, wnioskowana dotacja to 22 400 zł.
  Uprzejmie informuję, że w siedzibie tutejszego Urzędu – (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej gminy został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – nieruchomości:
  1. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jęgrzna, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 o pow. 0.2100 ha,
  2. niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Podlazie, gmina Łączna oznaczonej numerem ewidencyjnym 214/3 o pow. 0.0515 ha,
  Wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty ich wywieszenia tj. od 26 stycznia 2016 roku do 16 lutego 2016 roku.


  Z ostatnich wniosków :

  - droga do zalewu została poprawiona,
  - firmie Sanitex zlecono naprawę drogi gminnej od nr 2-4 w Goździe, która poprawi
  stan tej drogi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
  - w Występie uprzątnięcie ziemi zlecono ZGK,
  - ubytki na drodze w Ostrowie zostaną uzupełnione gdy pozwoli na to pogoda,
  - nowe tablice ogłoszeń zostaną zamontowane do końca tego tygodnia,
  - kosz na śmieci w miejscowości Występa został już zamontowany,
  - chodnik w Goździe zostanie naprawiony jak ustaną mrozy.
  - wystosowano pismo do ZDP w sprawie oczyszczenia rowu w Występie,
  - zlecono wyczyszczenie przepustu w miejscowości Występa z terminem wykonania
  do końca lutego.
  - firma konserwująca oświetlenie sprawdziła układ odpalający oświetlenie uliczne
  w miejscowości Występa i nie stwierdziła nieprawidłowości przy załączaniu.
  Jednakże istnieje możliwość, że przy dużym poborze energii z danej stacji może
  wystąpić spadek napięcia, co może skutkować powolnym odpalaniem oświetlenia.
  - wykonaliśmy wstępne rozeznanie w sprawie oświetlenia ulicznego na odcinku
  Podzagnańszcze – Zaskale. Koszt wykonania projektu może wynieść ok. 10 tys. zł.,
  natomiast wybudowanie linii oświetleniowej ok. 70-80 tys. zł w zależności od
  zastosowanych źródeł światła.

  Ponadto spotykałem się z mieszkańcami w sprawach :
  - studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
  - zatrudnienia i staży,
  - pomocy społecznej.  Łączna, 5 lutego 2016r.


  Data wprowadzenia: 2016-02-09 1301
  Data upublicznienia: 2016-02-09
  Art. czytany: 3765 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna