(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA NR XXXVI/174/2017 RADY GMINY ŁACZNA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.

  UCHWAŁA NR XXXVI/174/2017
  RADY GMINY ŁACZNA
  z dnia 30 października 2017 r.

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej
  im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 116 i art. 117 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1.
  Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe z siedzibą w Goździe 125 stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe z siedzibą w Goździe 125.

  § 2.
  Obwód Szkoły Podstawowej im. E. G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe obejmuje miejscowości: Gózd, Jęgrzna od nr 1 do nr 77, Klonów, Występa od Nr 1 do Nr 31.


  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XXXVI/174/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2017r.


  Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego.
  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową , w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.
  Uchwała ma charakter deklaratoryjny i stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów – Prawo oświatowe.

  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.  Data wprowadzenia: 2017-11-09 1259
  Data upublicznienia: 2017-11-09
  Art. czytany: 1900 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2017-11-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna