(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty UCHWAŁ VI sesja
» Porządek VI sesji Rady Gminy Łączna
» Protokół Nr III/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radna Cieślik Halina
 • RODO
 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Gmina Łączna reprezentowana przez Wójta z siedzibą:
  26-140 Łączna,
  Czerwona Górka 1B,
  e-mail: [email protected],
  tel. (41) 254 89 60.

  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected] .
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia – w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przez osobę której dane dotyczą;
  art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia – w przypadku podjęcia czynności zmierzających do podpisaniu umowa, a następnie odpisania i realizacji zapisów umowy;
  art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia – w przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Łączna
  art. 6 ust. 1 lit. e) ww. Rozporządzenia- w przypadku konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania (aktualizacji) danych, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  Data wprowadzenia: 2018-11-30 1039
  Data upublicznienia: 2018-11-30
  Art. czytany: 4458 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  Rejestr zmian:
  2022-05-31
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek

  2019-07-16
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek

  2018-11-30
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna