(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR X/48/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.

  UCHWAŁA NR X/48/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 czerwca 2019 r.
  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
  przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), art. 42 ust. 7 pkt3 lit c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii związków
  zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje:
  § 1. Od dnia 1 września 2019 roku określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
  zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie
  i dzieci młodsze , jako 25 godzin tygodniowo.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. i podlega ogłoszeniu
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk


  UZASADNIENIE
  Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26
  stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada
  2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz.
  U. z 2018 r. poz.2245).
  W świetle tych zmian - organ prowadzący przedszkole określa tygodniowy obowiązkowy wymiar
  godzin zajęć: nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
  obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25
  godzin’’.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1137
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 1456 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna