(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
» Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lutego 2024r.
» Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 28 lutego 2024r.
 • Przetargi
 • 2019
 • WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

  „Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”

  Łączna, dnia 31.07.2019 r.  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


  dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna” – nr postępowania T.260.4.2019.KP.

  Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

  Zamawiający dokonuje modyfikacji:
  1. pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od podpisania umowy.

  2. § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………………………..


  W związku dokonaną modyfikacją Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
  Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to: 19.08.2019 r. godzina pozostaje bez zmian.

  Zamawiający dokonuje modyfikacji:

  1. Pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10.00
  2. Pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r., o godzinie 10:15, Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna,


  Data wprowadzenia: 2019-07-31 1034
  Data upublicznienia: 2019-07-31
  Art. czytany: 2041 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2019-07-31
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna