(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty UCHWAŁ VI sesja
» Porządek VI sesji Rady Gminy Łączna
» Protokół Nr III/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radna Cieślik Halina
 • Przetargi
 • 2019
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”

  Łączna: dnia 24.09.2019 r.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Nazwa zamówienia „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”
  Zamawiający, Gmina Łączna, Kamionki 60 , 26-140 Łączna działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Odeon S.C. R. Starobrat , D.Imiela, 44-105 Gliwice, ul. Łowicka 26 A


  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).
  Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w siwz.

  Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

  Oferta najkorzystniejsza:

  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city - R Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości Ilość punktów w kryterium Ilość punktów dostępu do sieci GSM systemu sterowania oświetleniem
  Ilość punktów
  w kryterium Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS Ilość punktów uzyskanych łącznie
  1 Odeon S.C. R. Starobrat , D.Imiela
  44-105 Gliwice, ul. Łowicka 26 A 60 10 10 10 10 100


  Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:
  Nr
  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city - R Ilość punktów
  w kryterium wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości Ilość punktów w kryterium Ilość punktów dostępu do sieci GSM systemu sterowania oświetleniem
  Ilość punktów
  w kryterium Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS Ilość punktów uzyskanych łącznie
  2 Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.
  ul. Toruńska 9, 26-600 Radom 56,98 10 10 10 10 96,98
  3 Electronic Control Systems S.A.
  32-083 Balice, ul. Krakowska 84 55,75 10 10 10 10 95,75
  4
  SPIE Elbud Gdańsk S.A.
  Siedziba: ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk 51,21 10 10 10 10 91,21


  Data wprowadzenia: 2019-09-24 1259
  Data upublicznienia: 2019-09-24
  Art. czytany: 2064 razy

  » Zawiadomienie - rozmiar: 388921 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  Rejestr zmian:
  2019-09-24
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna