(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR XIII/75/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2019 r.

  dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XIII/75/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2019 r.
  dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 5
  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
  odprowadzaniu ścieków( Dz.U. z 2018r. poz.1152 i 1629) Rada Gminy Łączna
  uchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019r. w sprawie
  przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
  Łączna wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 3 otrzymuje brzmienie:
  „Traci moc uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja
  2019r., uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia
  2019r., Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r.
  oraz uchwała Nr 2 I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.”.
  § 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika do uchwały nie ulegają zmianie.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  UZASADNIENIE
  W § 3 uchwały Nr XI/62/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie przyjęcia
  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna nastąpiła
  oczywista pomyłka pisarska w podanym numerze uchwały Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja
  2019r. polegająca na podaniu Nr. Uchwały VIII/40/2019 zamiast VIII/43/2019.
  W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2019-11-06 0824
  Data upublicznienia: 2019-11-06
  Art. czytany: 2406 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna