(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR XIII/76/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2019 r.

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.

  UCHWAŁA NR XIII/76/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2019 r.
  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów
  zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
  Gmina Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b ustawy z dnia 26 stycznia
  1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna,
  uchwala co następuje:
  § 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedów,
  jako 22 godziny tygodniowo.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk



  UZASADNIENIE
  Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z
  dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22
  listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych
  ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.2245).
  Do chwili obecnej Rada Gminy Łączna nie określała wymiaru zajęć tego typu nauczycieli.
  W świetle tych zmian - organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
  zajęć logopedów, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2019-11-06 0825
  Data upublicznienia: 2019-11-06
  Art. czytany: 2524 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2019-11-06
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna