(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Przetargi
 • 2020
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna...

  Łączna, dn. 29.04.2020r.
  Informacja dla Wykonawców
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z jego doposażeniem” (znak postępowania: T.271.3.2020.SJ)

  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

  1. Zgodnie z punktem VI a) SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się zezwoleniem na transport odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach. W Rozdziale 13 w pkt. III ppkt 1.12 Zamawiający wskazał, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Zezwolenie na transport odpadów wydawane na podstawie ustawy o odpadach pozostawały ważne do czasu uzyskania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, jednak nie dłużej niż do 24 lipca 2018. Po tym terminie wszystkie wydane zezwolenia na transport odpadów stały się nieaktualne. Wraz z utworzeniem 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów muszą uzyskać wpis do ww. rejestru.

  2. Zgodnie z Rozdziałem 2 pkt 8) Zamawiający wymaga gospodarowania odebranymi odpadami w sposób zapewniający wywiązanie się Gminy z obowiązków nałożonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 3b i art. 3c ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póż. zm.):
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).
  - W związku z faktem, że wykonawca nie jest odpowiedzialny na gruncie obowiązujących przepisów za osiąganie przez Gminę Łączna poziomu odzysku odpadów komunalnych wnosimy o wykreślenie w pkt 8. SIWZ. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest to zadanie własne Gminy.
  - Wnosimy o wykreślenie z §7 ust. 1 pkt 9 Umowy. Wykonawca nie może odpowiadać za poziomy recyklingu Gminy Łączna.

  W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie i ewentualną zmianę treści SIWZ.

  Odpowiedź 1:
  Zamawiający dokonuje wykreślenia: ppkt 1.12 Rozdział 13 pkt. III SIWZ

  Odpowiedź 2:
  - Zamawiający dokonuje wykreślenia pkt. 8 Rozdział 2 SIWZ
  - Zamawiający dokonuje wykreślenia pkt. 8 i 9 z §7 ust. 1 Umowy
  Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ wraz załącznikami.
  Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
  Aktualna treść dokumentów zostaje zamieszczona na stronie internetowej w dniu 29.04.2020 r.


  Data wprowadzenia: 2020-04-29 1010
  Data upublicznienia: 2020-04-29
  Art. czytany: 2095 razy

  » SIWZ+załączniki - rozmiar: 1020928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna