(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2020
 • Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd, stanowiącą własność Gminy Łączna.

  Uchwała Nr XIX/115/2020
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2020r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd, stanowiącą własność Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

  §1
  Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomość położoną w miejscowości Gózd, obręb geodezyjny Gózd, gmina Łączna, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 28/2 o pow. 0,1600 ha. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Gózd stanowiącą własność Gminy Łączna.

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz.713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.
  Zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gózd, obręb geodezyjny Gózd, gmina Łączna oznaczoną numerem ewidencyjnym 28/2 o pow. 0,1600 ha, w drodze przetargu spowoduje jej zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawionym na załączniku graficznym oraz poprawi sytuację finansową gminy.

  Data wprowadzenia: 2020-06-26 1409
  Data upublicznienia: 2020-06-26
  Art. czytany: 1328 razy

  » Załącznik do Uchwały - rozmiar: 282612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna