(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejsco
» Informacja z otwarcia ofert postępowania na: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna”
» Informacja z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp: Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna
» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
» Ogłoszenie o wyniku postępowania: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 454 000,00 PLN dla Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • Projekt UCHWAŁA NR .......RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ..... 2021 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa...

  Projekt

  UCHWAŁA NR ....................
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia .................... 2021 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

  Na podstawie art. 6. ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłata lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm), art. 6 ust. 8 z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm) art. 9, art. 28 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz.1540 z późn. zm.) oraz art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.)
  uchwala się co następuje:

  § 1. W uchwale NR V/24/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości
  wynagrodzenia za inkaso podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się zmianę:

  1. §2. ust. 3) wyżej wymienionej uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:
  '3) Jęgrzna – Mirosław Nyga, zam. Jęgrzna.'

  § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk

  UZASADNIENIE

  W uchwale NR V/24/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : od nieruchomości , rolnego i leśnego, reguluje się podstawy naliczenia prowizji, określa imiennie inkasentów z podaniem ich imion, nazwisk i miejsca zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczenia się z Urzędem Gminy.
  W związku ze zmianą inkasenta w sołectwie Jęgrzna koniecznym staje się aktualizacja w/w uchwały.


  Data wprowadzenia: 2021-10-25 1016
  Data upublicznienia: 2021-10-25
  Art. czytany: 63 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek, środa, piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna