(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXII/185/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2021 r.

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej...

  UCHWAŁA NR XXXII/185/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 listopada 2021 r.

  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wpisanego numeru uchwały w Uchwale Nr XXXI/182/2021 z dnia 27 października 2021 roku dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Prostuje się omyłkę pisarską w Uchwale Nr XXXI/182/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r. dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021r. poz. 3442 z dnia 2 listopada 2021r., w ten sposób, że w miejsce błędnie wpisanego numeru uchwały: 'Uchwała Nr XXXI/182/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r.' wpisuje się: 'Uchwała Nr XXXI/183/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego'

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk

  UZASADNIENIE

  Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 28 października 2021r. wpłynął wniosek o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr XXXI/182/2021Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r. dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2021r., poz. 3442 w dniu 2 listopada 2021r.

  W w/w uchwale błędnie nadany został numer uchwały: Uchwała Nr XXXI/182/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  Prawidłowy numer uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego powinien być: Uchwała Nr XXXI/183/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r.
  Uchwała Nr XXXI/183/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2021r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, została przez Radę Gminy Łączna na sesji dnia 27 października 2021r. prawidłowo odczytana i podjęta.

  Oczywista omyłka pisarska powstała przy zmienianiu metadanych dokumentu tj. wpisaniu numeru uchwały w Edytorze Aktów Prawnych XML.

  Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne, celem wyeliminowania błędnego numeru aktu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Data wprowadzenia: 2021-12-06 1214
  Data upublicznienia: 2021-12-06
  Art. czytany: 911 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2021-12-06
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna