(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2022
 • UCHWAŁA NR XXXIV/208/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 7 marca 2022r.

  w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do realizacji Programu

  UCHWAŁA NR XXXIV/208/2022
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 7 marca 2022r.

  w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 pkt 1 i 3 i art. 32 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1787) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Łączna do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  § 2.
  Do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE
  Gmina Łączna rozwija system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Rządowy program umożliwia realizację tego założonego celu. Zadaniem Asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu z otoczeniem oraz udziału w życiu społecznym. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji danej osoby Asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych a także w aktywizacji zawodowej.
  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Celem Programu jest m.in. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.
  Źródłem finansowania Programu są środki określone w art. 32 ustawy o Funduszu Solidarnościowym, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
  Po zdiagnozowaniu środowiska Gmina Łączna złożyła wniosek na środki finansowe w 2022 roku. Wsparcie Asystenta wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
  Data wprowadzenia: 2022-03-15 0833
  Data upublicznienia: 2022-03-15
  Art. czytany: 763 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2022-03-15
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna