(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2022r.
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

  Łączna, dnia 26.04.2022 r.

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.:

  „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”


  Na podstawie art. 260 Zamawiający informuje o unieważnieniu wyżej oznaczonego postępowania.

  U z a s a d n i e n i e p r a w n e.

  Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lu kosztu najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, ponieważ Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, gdyż zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty
  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

  U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.

  W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”,
  w terminie składania ofert, tj. do dnia 26.04.2022 r. do godziny 9:00, złożono dwie oferty. Jedna z ofert podlegała odrzuceniu – art. 226 ust.1, pkt. 6 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm). Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania.

  W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się
  w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.

  Z tych powodów zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm)

  Wójt Gminy Łączna

  Romuald Kowaliński


  Data wprowadzenia: 2022-04-26 1249
  Data upublicznienia: 2022-04-26
  Art. czytany: 310 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2022-04-26
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna