(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 28/V/2006 Rady Gminy w Łącz z dnia 28 czerwca 2006r.

  UCHWAŁA Nr 28/V/2006 Rady Gminy w Łącz z dnia 28 czerwca 2006r.


  UCHWAŁA Nr 28/V/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 czerwca 2006r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. /
  uchwala się , co następuje :

  § 1.
  1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na cele rolnicze części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łączna, oznaczonej numerem działki 218/3 o pow. 1,48ha , położonej we wsi Łączna gm. Łączna.

  2. Wydzierżawienie może nastąpić na czas nieokreślony.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

  U Z A S A D N I E N I E


  Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591,
  ze zmianami ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy , przekraczających zakres zwykłego zarządu , w tym dotyczących wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata.
  Przedmiotowa nieruchomość gruntowa dzierżawiona jest od 1997r.


  Data wprowadzenia: 2006-10-13 1118
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 2892 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna