(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 38/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006 r.

  UCHWAŁA Nr 38/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006 r.


  UCHWAŁA Nr 38/VI/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 września 2006 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr 32/V/2006 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm), art.4 pkt 1 i art. 21 ust 1 utawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn.zm), oraz stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33 poz. 264) z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 39 poz.272)
  Uchwala się co następuje:

  § 1
  W uchwale Nr 32/V/2006 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna § 1 ppkt d) otrzymuje następujące brzmienie
  „d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 517,50 złotych, zmieniany każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  U Z A S A D N I E N I E


  Rada Gminy w Łącznej Uchwałą nr 32/V/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustaliła wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny w wysokości zgodnej z nowymi przepisami. Dodatek specjalny pozostał na dotychczasowym poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj.906 złotych, dodatek za wieloletnią pracę został omyłkowo ustalony na 14 % wynagrodzenia zasadniczego tj.483 zł, a jak wynika z analizy akt osobowych Wójta winien być określony na 15 % tj. 517,50 zł.
  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikom, którzy przepracowali przynajmniej 5 lat, wynosi on wówczas 5% wynagrodzenia zasadniczego. Później corocznie rośnie o 1% aby osiągnąć nieprzekraczalną granicę 20% po 20 latach pracy.
  Ponieważ dodatek dla obecnego Wójta nie osiągnął górnej wysokości 20%, celowym jest zmiana uchwały nie tylko, co do omyłkowo wpisanej kwoty tego dodatku, ale również zmiany zapisu w postaci: „dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 517,50 złotych, zmieniany każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Zapis ten jako precyzyjny nie będzie rodził konieczności każdorazowej zmiany uchwały przy uzyskaniu uprawnień na wyższą stawkę % dodatku za wieloletnią pracę.
  Mając na uwadze powyższe okoliczności zasadnym było podjęcie niniejszej uchwały.  Data wprowadzenia: 2006-10-16 1313
  Data upublicznienia: 2006-10-16
  Art. czytany: 2779 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna