A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Odpowiedź na petycję mieszkańców
» Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko
  radcy prawnego
  w Urzędzie Gminy w Łącznej

  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Wójt Gminy Łączna ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej.

  1. Do obowiązków radcy prawnego należeć będzie obsługa prawna Urzędu Gminy w Łącznej, a w szczególności:
  - opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
  - obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu ,
  - opiniowanie projektów, umów, porozumień,
  - wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,
  - udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  - występowanie w charakterze pełnomocnictwa Wójta w postępowaniu sądowym,
  administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  - uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie
  stosunku prawnego.

  2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
  - wykształcenie wyższe prawnicze,
  - wpis na listę radców prawnych
  - jest obywatelem polskim,
  - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  - pożądany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

  3. Wymagane dokumenty:
  - życiorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  - dokument poświadczający wykształcenie wyższe / kserokopia dyplomu ukończenia studiów
  wyższych prawniczych/,
  - dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,
  - kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy.

  Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Łącznej lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Kamionki 60. 26-140 Łączna w terminie od 28.05.2007 r.
  do 12.06.2007 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

  „Nabór na stanowisko radcy prawnego”

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

  Dodatkowych informacji udziela Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy tel. 41 2548 961.


  Data wprowadzenia: 2007-05-28 1301
  Data upublicznienia: 2007-05-28
  Art. czytany: 5452 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna