(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Furmańczyk Piotr
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Kowalik Dorota
 • Statut Gminy
 • Statut Gminy Łączna


  Uchwała Nr 6/II/2003  Rady Gminy w Łącznej


  z dnia 6 marca 2003r.   


  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łączna   


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1, art. 22 ust. 1 i ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym


  (Dz.U. z. 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r: Nr 23, poz. 220, Nr 62,


  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)


  uchwala się, co następuje:  § 1


  Uchwala się Statut Gminy Łączna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


  § 2


  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


  § 3  1. Tracą moc:

  2. a) Statut Gminy Łączna przyjęty uchwałą Nr 6/I/96 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 lutego 1996r. (Dz. Urz. Woj.Kieleckiego z 1996r.


   Nr 37 poz.159 z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.


   b) uchwała Nr 1/I/98 Rady Gminy w Łącznej z dnia


   3 listopada1998r. w sprawie zasad i trybu wyboru przewodniczącego Rady, jego zastępców oraz Zarządu Gminy.


  3. Pozostaje w mocy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej, stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.

  § 4


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  § 5


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  Data wprowadzenia: 2003-07-30 1118
  Data upublicznienia: 2003-07-30
  Art. czytany: 18204 razy

  » Statut Gminy Łączna - rozmiar: 172544 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2017-02-10
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek
  5. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Mirosław Kopytek

  2017-01-31
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek

  2003-07-30
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  8. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna