(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 3 października 2022 r.
» Uchwała Nr 4/2022 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 22r.
» Zaproszenie do złożenia oferty
» Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Łącznej
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA NR 23/XXI/2008 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 21 października 2008r.

  UCHWAŁA NR 23/XXI/2008
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 21 października 2008r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi Henryka Nicponia z dnia 30 czerwca 2008 r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póź. zmianami), w zw. z art. 299 pkt 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 98, poz. 1071 ) uchwala się co następuje.  § 1
  Uznaje się skargę Henryka Nicponia z dnia 30 czerwca 2008 r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej za nieuzasadnioną.

  § 2
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu uchwały.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie
  Skarżący w skardze z dnia 30 czerwca 2008 r. adresowanej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach wyraził, jak to zostało ujęte zaniepokojenie podejściem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej do sprawy oznaczonej sygnaturą GOPS 8141 RC/08. Na mocy postanowienia z dnia 11 sierpnia 2008 r. oznaczonego sygnaturą SKO.405/1625/443/08 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach przekazało Radzie Gminy w Łącznej skargę celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Czyniąc zadość swemu obowiązkowi Rada Gminy w Łącznej uchwałą z dnia 25 września 2008 r. zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. Rzeczona kontrola została przeprowadzona w dniu 03 października 2008 r., i udokumentowana stosowanym protokołem nr 12/K/2008.W trakcie kontroli zbadano dokumentację dotyczącą sprawy oraz wysłuchano wyjaśnień kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bernardyny Wasińskiej.
  Ustalono, iż Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej nie dopuścił się zaniechań, czy też działań uzasadniających wystosowanie skargi. W rzeczonej sprawie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest legitymowany do podejmowania działań i decyzji wymaganych przez skarżącego. Sprawa władzy rodzicielskiej nad małoletnią Urszulą Nicpoń stanowiła przedmiot rozpoznania Sądu i na dzień dzisiejszy jest prawomocnie zakończona, a opieka nad małoletnią wykonywana przez rodzinę zastępczą stanowi przedmiot nadzoru Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej.

  Mając powyższe na względzie skargę Henryka Nicponia na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej uznaje się za pobawioną uzasadnionych podstaw.


  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1403
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 2376 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna