(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu pn. Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna

  W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych informuję , że w dniu 17.12.2009r. wpłynęły następujące pytania dotyczące przetargu na „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna
  Pytanie 1.
  Prosimy o sprecyzowanie terminu, kiedy Gmina zamierza dokonać płatności I raty wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, gdyż zapisy zawarte w § 7 pkt 3 projektu umowy nie określają etapu prac projektowych, po których nastąpi płatność;
  Pytanie 2
  Prosimy o wyjaśnienie, czy część graficzna opracowania winna być wykonana w każdym z formatów wymienionych w pkt 3. ppkt d), tj. dwg, dwf i PDF , czy w jednym wybranym, np. pdf ?
  Pytanie 3
  Prosimy o wyjaśnienie sformułowania zawartego w w pkt 3 SWIZ oraz § 2 projektu umowy o „konieczności wykonania map w skali 1:2000 dla terenów”. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „…wójt, burmistrz albo prezydent miasta przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu”
  Pytanie 4
  Prosimy o przesłanie, wraz z załącznikami graficznymi, uchwał Rady Gminy w Łącznej stanowiących załączniki do SIWZ lub podanie adresu internetowego, pod którym ww uchwały są dostępne.
  Odpowiedź 1.
  § 7 pkt 3. Projektu umowy otrzymuje brzmienie:
  Rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi na podstawie faktury częściowej, wystawionej dla gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, NIP 663-14-26-243, REGON 290567124, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto po przedłożeniu do opiniowania i uzgodnienia projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna. Faktura może być wystawiona tylko na podstawie protokółu odbioru w/w prac, płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
  Odpowiedź 2.
  Część graficzna opracowania winna być wykonana w jednym z podanych formatów np. pdf.
  Odpowiedź 3.
  Zamawiający zleca opracowanie map dla terenów objętych opracowaniem. W zasobach Powiatowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego znajdują się mapy ewidencyjne w skali 1:5000 oraz mapy zasadnicze dla terenów zainwestowanych w związku z powyższym należy je dostosować do zgodności z rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Odpowiedź 4.
  Załączamy Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami graficznymi stanowiące załączniki do SIWZ


  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1419
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 4240 razy

  » Uchwała 13 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała 32 - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała 33 - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uchwała 34 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik graficzny 1 - rozmiar: 2476544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik graficzny 2 - rozmiar: 1125888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik graficzny 3 - rozmiar: 1905664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna