(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLIV/42/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 10 listopada 2010 r.

  Id: KWQFL-LDTSN-ISLAX-QEREJ-EYKHH. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XLIV/42/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 Plan dochodów po
  zmianie wynosi 15 078 555,53 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 110 000 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po
  zmianie wynosi 16 690 523, 57 zł.
  § 3. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 3 do
  uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: KWQFL-LDTSN-ISLAX-QEREJ-EYKHH. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0954
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2894 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-01-05
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna