(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

  UCHWAŁA NR III/12/2010
  RADY GMINY ŁĄCZNA

  z dnia 22 grudnia 2010 r.

  w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Na podstawie art. 67 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1.
  Przyjmuje się Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3.
  Traci moc uchwała Nr 20/IV/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przyjęcia zmienionego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.


  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie
  do uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010 roku.

  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym zmiana statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.
  Związku ze zmianami w składzie Związku oraz zmianami przepisów prawa stało się koniecznością opracowanie nowego Statutu Związku.
  Przesłany przez Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich Statut spełnia przesłanki określone w/w ustawą, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1005
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 3859 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-01-05
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna