(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 r.

  Id: ZPCEP-TIJJH-BCMZC-CISPB-YUBQK. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR III/16/2010
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
  r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27
  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.), Rada Gminy uchwala,
  co następuje:
  § 1.
  Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 800 zł zgodnie z zał. Nr 1.
  Plan dochodów po zmianie wynosi 15 121 748,53 zł
  § 2.
  Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 800 zł zgodnie z zał. Nr 2.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 733 716, 57 zł.
  § 3.
  W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 3, 4, 4a, 4b, 10 do
  uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 4a, 4b, 5 do niniejszej uchwały.
  Aktualizuje się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
  uchwały.
  § 4.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: ZPCEP-TIJJH-BCMZC-CISPB-YUBQK. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik4.pdf
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
  Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik4a.pdf
  Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
  Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  Id: ZPCEP-TIJJH-BCMZC-CISPB-YUBQK. Podpisany Strona 3
  Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik4b.pdf
  Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
  Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik5.pdf
  Dotacje przedmiotowe w 2010 r.
  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010 r.
  Zalacznik6.pdf
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
  zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1008
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 3397 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-01-05
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna