(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
» ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r.- ogłoszenie przetargu
» ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 maja 2023r. - ogłoszenie przetargu
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.

  UCHWAŁA Nr VIII/66/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011r.

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1
  Wyraża się zgodę na:
  1. Oddanie w użytkowanie Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance z siedzibą w Zaleziance 53, Gmina Łączna, zarejestrowanemu w KRS przez Sad Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000381227 - pomieszczeń w budynku likwidowanego Gimnazjum w Zaleziance oraz Szkoły podstawowej w Zaleziance, położonych na działce nr 95 w obrębie Zalezianka w celu prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
  2. Oddanie w użytkowanie Stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt. 1 działki szkolnej w granicach aktualnego ogrodzenia szkoły,
  3. Zawarcie umowy o użytkowanie na czas nieokreślony przez Gminę Łączna, w której zostaną zawarte szczegółowe postanowienia dotyczące użytkowania i przekazania nieruchomości.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.
  Zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym - do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
  Z wnioskiem o użytkowanie całej nieruchomości szkolnej wystąpiło do Rady Gminy Łączna Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  W trosce o należyte zagospodarowanie i zabezpieczenie w/w majątku powyższa inicjatywa była rozważana i dyskutowana na wielu posiedzeniach komisji tutejszej Rady.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1351
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 1832 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-08-08
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna