(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR LVII/339/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/338/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/336/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli
 • Ochrona środowiska
 • Regulamin uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  Regulamin

  uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  § 1
  1. Regulamin określa zasady odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się
  w granicach administracyjnych gminy Łączna.
  2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 zwane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu „usługą”.
  3. Usługa finansowana będzie ze środków budżetu gminy Łączna, o ile takie zadanie zatwierdzi Rada Gminy w planie dochodów i wydatków na dany rok, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na ten cel.

  § 2
  1. Gmina Łączna zleci wykonanie usługi Wykonawcy, który zostanie wyłoniony
  w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zapłata za wykonaną usługę przysługiwać będzie bezpośrednio Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.
  3. Usługa nie dotyczy obiektów budowlanych przeznaczonych na cele związane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  § 3
  1. Prace demontażowe wyrobów cementowo-azbestowych winny być wykonywane w sposób zgodny z przepisami prawa.
  2. Zdemontowane płyty do czasu ich odbioru przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 1;
  winny być ułożone na palecie, szczelnie owinięte folią i złożone na posesji, na której wykonywano demontaż, w innym przypadku Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wykonania usługi.
  3. Usługi będą realizowane w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, gminą Łączna
  i Wnioskodawcą,

  § 4
  W celu przystąpienia do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” posiadacz nieruchomości, z której będzie następował odbiór odpadów, winien złożyć do Wójta Gminy Łączna następujące dokumenty:
  1) wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2) informacja o wyrobach zawierających azbest, według wzoru określonego
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
  3) kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;


  § 5
  1. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły.
  2. Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Techniczny tut. Urzędu i przedkładane do akceptacji Kierownikowi Wydziału.
  3. Realizacja wniosków następować będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków, określonych w budżecie Gminy na dany rok.
  4. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w roku następnym – w zależności od możliwości finansowych Gminy.
  5. Ustalenie terminu odbioru odpadów nastąpi po złożeniu w Urzędzie Gminy Łączna wszystkich dokumentów, wymienionych w § 4.
  6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  § 6
  Druki wniosków o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” dostępne będą w siedzibie tut. Organu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łączna.


  Data wprowadzenia: 2012-02-06 1024
  Data upublicznienia: 2012-02-06
  Art. czytany: 4449 razy

  » Informacja o azbeście - rozmiar: 25937 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wniosek - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna