(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XXIV/183/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 grudnia 2012 r.

  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

  UCHWAŁA NR XXIV/183/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
  z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1.
  1. Ustala się wydatki budżetu Gminy , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  2012 w wysokości 136 472,00 zł.
  2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1 ust.1 na dzień 30
  czerwca 2013 roku.
  § 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według działu
  i rozdziału klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: B896753B-34B3-4ECD-B1E8-C7AD361990AD. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/183/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 21 grudnia 2012 r.
  Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
  L.p
  .
  Dział
  Rozdzia
  ł Nazwa Kwota
  1. 600 Transport i łączność 54 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 54 000,00
  Wydatki majątkowe 54 000,00
  2. 710 Działalność usługowa 82 472,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 472,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych
  zadań 82 472,00
  Ogółem 136 472,00
  Wydatki w dziale 600- Transport i łączność dotyczą zadań:
  1. Budowa drogi w miejscowości Klonów ( Budy) - projekt - kwota
  26.000 zł,
  2. Budowa drogi w miejscowości Zajamnie - projekt - kwota 28.000
  zł,
  Id: B896753B-34B3-4ECD-B1E8-C7AD361990AD. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2013-02-01 1133
  Data upublicznienia: 2013-02-01
  Art. czytany: 3575 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna