(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 20czerwca 22r.
» Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia15 czerwca 22r.
» UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 grudnia 2014 roku

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.

  UCHWAŁA Nr II/7/2014

  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 16 grudnia 2014 roku


  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm), art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202), w związku z § 6 – 7 oraz pkt 4 załącznika Nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1050 z późn. zm.)
  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  §1.
  Ustala się Wójtowi Gminy Łączna wynagrodzenie brutto w wysokości:

  1) wynagrodzenie zasadnicze miesięczne w kwocie – 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy
  sześćset zł)
  2) dodatek funkcyjny w kwocie - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc
  pięćset zł)
  3) dodatek specjalny w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego
  i dodatku funkcyjnego w kwocie – 2.485,00 zł (słownie: dwa tysiące
  czterysta osiemdziesiąt
  pięć zł)
  4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości (14%) - 784,00 zł (słownie: siedemset
  zmieniany corocznie zgodnie z obowiązującymi osiemdziesiąt cztery zł)
  przepisami prawa

  5) dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z odrębnymi przepisami


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.


  § 3.
  Traci moc UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 22 grudnia 2010 roku
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.


  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
  2014 r.
  U Z A S A D N I E N I E

  do Uchwały Nr II/7/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 grudnia 2014 roku


  Pkt 4 załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa wysokość wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatku funkcyjnego wójtów.
  Ponadto zgodnie z § 6 w/w Rozporządzenia Wójt uprawniony jest również do dodatku specjalnego, w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
  Proponowane kwoty składników wynagrodzeń nie przekraczają limitów przewidzianych w ustawie i rozporządzeniu.
  Jak wynika z treści nin. uchwały – zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia Wójta nie były dokonywane przez ostatnie 4 lata.
  Zarówno powyższy okres jak i osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zaangażowanie w bieżący rozwój Gminy w pełni uzasadniają proponowane zmiany wynagrodzenia.

  Mając na względzie powyższe oraz aktualny stan prawny należy stwierdzić, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.


  Data wprowadzenia: 2015-01-12 1422
  Data upublicznienia: 2015-01-12
  Art. czytany: 2524 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna