(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2015
 • Uchwała Nr 14 /2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lutego 2015 roku

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna

  Uchwała Nr 14 /2015
  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  z dnia 13 lutego 2015 roku
  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łączna
  Uchwała Nr 14 /2015
  III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
  Przewodniczący: Stanisław Banasik
  Członkowie: Woj ciech Czerw
  Ireneusz Piasecki
  po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 roku uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Łączna z
  dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata
  2015-2022 oraz uchwały Nr IV/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
  budżetu Gminy Łączna na 2015 rok, na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z
  art. 13 pkt 10 oraz 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
  obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) postanawia pozytywnie
  zaopiniować:
  Planowaną kwotę długu oraz relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do
  dochodów w latach 2015 - 2022 wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
  finansach publicznych.
  Uzasadnienie
  Prognoza kwoty długu na rok 2015 i lata następne obejmuje lata, na które zaciągnięto
  zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Gminy Łączna na koniec 2015 roku
  wyniesie 7.371.417,75 zł i podlegał będzie spłacie w latach 2016-2022 do całkowitego
  rozliczenia w roku 2022. W roku 2015 Gmina planuje zaciągać zobowiązania z tytułu
  kredytów i pożyczek w łącznej w kwocie 640.000 zł. Wiatach 2016-2022 nie planuje się
  zaciągać nowych zobowiązań.
  Spłata długu w roku 2015 następować będzie z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
  prognozowanej nadwyżki budżetowej natomiast w latach 2016 -2022 z prognozowanych
  nadwyżek budżetowych.
  W latach 2015 - 2022 wskaźniki obciążenia dochodów spełniają wymogi określone w art. 243
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.
  244 tej ustawy.
  Pouczenie
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
  obrachunkowych od niniejszej uchwały Radzie Gminy Łączna przysługuje prawo wniesienia
  odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od
  daty jej doręczenia.
  Przewodniczący Składu Orzekającego
  ^Z'0/iE#KO-EGtJV
  wonal^ffl Ofcrśchunlcowej
  'anisław Bmm*ih


  Data wprowadzenia: 2015-08-18 1222
  Data upublicznienia: 2015-08-18
  Art. czytany: 3239 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  Rejestr zmian:
  2015-08-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna