(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR X/43/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lipca 2015 r.

  w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości Kamionki

  UCHWAŁA NR X/43/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w miejscowości
  Kamionki
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna działając na
  wniosek Wójta Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1. 1. W uchwale Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia
  2012 roku w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
  numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr
  XXXVII/255/2014 Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany
  siedziby obwodowej komisji wyborczej, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3,
  ustalona jako „Przedszkole Kamionki 5c” otrzymuje brzmienie „Gminna Biblioteka
  Publiczna w Łącznej Czerwona Górka 1”b”.
  2. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
  uchwały.
  § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
  i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości
  w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łączna.
  § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  GminyŁączna
  Monika Pająk
  Id: 65C24ADF-C5D9-4814-9573-F8BE62C9DCE7. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr X/43/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2015 r.
  Obwody do głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji
  wyborczych
  Numer
  obwodu
  Granice obwodu do głosowania Siedziba obwodowej komisji
  wyborczej
  Sołectwo : Gózd
  1
  Sołectwo : Jęgrzna
  Szkoła Podstawowa
  Gózd 125.
  2
  Sołectwo : Klonów
  Budynek po Szkole
  Podstawowej Klonów 62.
  Sołectwo : Czerwona Górka
  Sołectwo : Łączna
  3 Sołectwo : Osełków
  Gminna Biblioteka Publiczna
  w Łącznej
  Czerwona Górka 1”b”.
  Sołectwo : Występa
  4
  Sołectwo : Zalezianka
  Budynek po Gimnazjum
  Zalezianka 49a.
  Sołectwo : Zagórze
  5
  Sołectwo : Zaskale
  Budynek po Szkole Filialnej
  Zagórze 40”B”.
  Sołectwo : Kamionki
  Sołectwo : Podłazie
  6
  Sołectwo : Podzagnańszcze
  Szkoła Podstawowa
  Kamionki 63
  Id: 65C24ADF-C5D9-4814-9573-F8BE62C9DCE7. Podpisany Strona 1
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr X/43/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2015r.
  Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy nałożyły na Radę Gminy
  obowiązek dokonania podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania – na wniosek
  Wójta Gminy, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału Gminy na okręgi wyborcze.
  Powyższe ustalenia Rada Gminy w Łącznej dokonała w 2012 roku podejmując stosowną
  uchwałę. Jednakże, pod koniec 2013 roku, w następstwie ogłoszonego przetargu podpisano
  umowę na remont budynku po byłej szkole w miejscowości Czerwona Górka – czyli
  budynku, w którym znajdowała się dotychczasowa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
  Nr 3. Aktualnie – po zakończonym remoncie budynku – Rada Gminy stosowną uchwałą
  zmieniając statut Gminnej Biblioteki Publicznej, zmieniła także jej siedzibę na właśnie
  wyremontowany budynek po szkole podstawowej w Czerwonej Górce 1”b”.
  Aktualna siedziba Komisji była siedzibą tymczasową, wyłącznie na czas remontu.
  W pełni uzasadnionym zatem staje się zmiana siedziby (jej powrót) na tę ustaloną uchwałą
  Rady Gminy Łączna z 2012 roku.
  Powyższa uchwała aktualizuje i porządkuje wyłącznie siedziby obwodowych komisji
  wyborczych ( w sposób przejrzysty - w jednolitym tekście załącznika ).
  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne i celowe.


  Data wprowadzenia: 2015-08-28 0853
  Data upublicznienia: 2015-08-28
  Art. czytany: 2034 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2015-08-28
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna