(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Przetargi
 • 2012r.
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych

  Łączna: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych
  Numer ogłoszenia: 310254 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229664 - 2012r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych: 1. Droga Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna - Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1700 m (od drogi powiatowej nr 588T w Zagórzu w kierunku Jęgrznej do działki Nr 319 ), 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1600 m (od drogi powiatowej nr 0595 w Klonowie przez miejscowość Klonów Budy), Parametry dróg dostosować do właściwych parametrów jak dla klasy D 1. Długość projektowanego odcinka dla zadania 1 - około 1700 ,00 m, 2. Długość projektowanego odcinka dla zadania 2 - około 1600 ,00 m, 3. Szerokość jezdni dla zadania Nr 1 i 2 - 5,0 m, 4. Warstwa ścieralna gr. 3,00 cm, 5. Odwodnienie pasa drogowego, 6. Przebudowa zjazdów, 7. Zmiana organizacji ruchu, 8. Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi: Nr 588T oraz Nr 0595 , 9. Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1

  Nazwa: 1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, ul. Orzeszkowej 14, Mielec, kraj/woj. Polska.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 27183,00

  Oferta z najniższą ceną: 23800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 208977,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 2

  Nazwa: 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, ul. Orzeszkowej 14, Mielec, kraj/woj. Polska.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 25840,00

  Oferta z najniższą ceną: 22500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199998,00

  Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2012-08-22 1320
  Data upublicznienia: 2012-08-22
  Art. czytany: 4309 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna