(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
A» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
A» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
A» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
A» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Przetargi
 • 2012r.
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych

  Łączna: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych
  Numer ogłoszenia: 310254 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229664 - 2012r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych: 1. Droga Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna - Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1700 m (od drogi powiatowej nr 588T w Zagórzu w kierunku Jęgrznej do działki Nr 319 ), 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1600 m (od drogi powiatowej nr 0595 w Klonowie przez miejscowość Klonów Budy), Parametry dróg dostosować do właściwych parametrów jak dla klasy D 1. Długość projektowanego odcinka dla zadania 1 - około 1700 ,00 m, 2. Długość projektowanego odcinka dla zadania 2 - około 1600 ,00 m, 3. Szerokość jezdni dla zadania Nr 1 i 2 - 5,0 m, 4. Warstwa ścieralna gr. 3,00 cm, 5. Odwodnienie pasa drogowego, 6. Przebudowa zjazdów, 7. Zmiana organizacji ruchu, 8. Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi: Nr 588T oraz Nr 0595 , 9. Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 1

  Nazwa: 1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, ul. Orzeszkowej 14, Mielec, kraj/woj. Polska.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 27183,00

  Oferta z najniższą ceną: 23800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 208977,00

  Waluta: PLN.

  Część NR: 2

  Nazwa: 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2012.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo Lądowe - mgr inż. Andrzej Klecha, ul. Orzeszkowej 14, Mielec, kraj/woj. Polska.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 25840,00

  Oferta z najniższą ceną: 22500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199998,00

  Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2012-08-22 1320
  Data upublicznienia: 2012-08-22
  Art. czytany: 4250 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna