(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

  „Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”

  Łączna, dnia 31.07.2019 r.  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


  dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna” – nr postępowania T.260.4.2019.KP.

  Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

  Zamawiający dokonuje modyfikacji:
  1. pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od podpisania umowy.

  2. § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………………………..


  W związku dokonaną modyfikacją Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
  Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to: 19.08.2019 r. godzina pozostaje bez zmian.

  Zamawiający dokonuje modyfikacji:

  1. Pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10.00
  2. Pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r., o godzinie 10:15, Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna,


  Data wprowadzenia: 2019-07-31 1034
  Data upublicznienia: 2019-07-31
  Art. czytany: 1646 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna