(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
A» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2022r.
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

  Łączna, dnia 26.04.2022 r.

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.:

  „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”


  Na podstawie art. 260 Zamawiający informuje o unieważnieniu wyżej oznaczonego postępowania.

  U z a s a d n i e n i e p r a w n e.

  Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lu kosztu najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, ponieważ Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, gdyż zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty
  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

  U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.

  W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”,
  w terminie składania ofert, tj. do dnia 26.04.2022 r. do godziny 9:00, złożono dwie oferty. Jedna z ofert podlegała odrzuceniu – art. 226 ust.1, pkt. 6 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm). Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania.

  W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się
  w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.

  Z tych powodów zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm)

  Wójt Gminy Łączna

  Romuald Kowaliński


  Data wprowadzenia: 2022-04-26 1249
  Data upublicznienia: 2022-04-26
  Art. czytany: 311 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna