(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 36/XXIII/2008 Rady Gminy w Łacznej z dnia 22 grudnia 2008 r.  Uchwała Nr 36/XXIII/2008
  Rady Gminy w Łacznej
  z dnia 22 grudnia 2008 r.


  w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego.


  Na podstawie art. 191 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
  publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

  § 1

  1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego 2008 w wysokości 1 241 100 zł
  2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1
  na dzień 30 czerwca 2009 roku.

  § 2

  1. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według klasyfikacji wydatków

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 350 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
  6650 Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 175 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 145 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00
  60095 Pozostała działalność 30 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 000,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31 100,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 100,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 30 340,80
  4300 Zakup usług pozostałych 79,20
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 680,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 485 000,00
  80110 Gimnazja 485 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 485 000,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 160 000,00
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 160 000,00
  6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00
  Ogółem 1 241 100,00

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej i wchodzi
  w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1430
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 3416 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-04-07
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna