(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
A» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
A» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
A» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
A» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLIV/42/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 10 listopada 2010 r.

  Id: KWQFL-LDTSN-ISLAX-QEREJ-EYKHH. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XLIV/42/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240z późn. zm.),
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 Plan dochodów po
  zmianie wynosi 15 078 555,53 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 110 000 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po
  zmianie wynosi 16 690 523, 57 zł.
  § 3. W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 3 do
  uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: KWQFL-LDTSN-ISLAX-QEREJ-EYKHH. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  Zalacznik1.pdf
  Dochody
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  Zalacznik2.pdf
  Wydatki
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 10 listopada 2010 r.
  Zalacznik3.pdf
  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0954
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 2860 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna