(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
A» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
A» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
A» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
A» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Izby Rolnej 2015
 • ZGŁOSZENIE

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA

  Komisja Okręgowa Nr….

  w ....................................
  (nazwa gminy będącej siedzibą komisji)

  ................................................................................................................lat ...............................,
  (nazwisko i imię-imiona)

  wykształcenie ........................................, zawód ..........................................................................
  zamieszkały(a) .............................................................................................................................
  (miejscowość, numer domu, gmina)

  zgłaszam swoją kandydaturę w okręgu wyborczym nr ......... w .................................................
  (nazwa gminy)
  do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Powiecie .............................................
  (nazwa Powiatu)
  Do zgłoszenia dołączam:
  1) wykaz podpisów ................... członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej popierających
  (liczba)
  zgłoszenie kandydata,
  2) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
  .......................................
  (data zgłoszenia i podpis zgłaszającego)

  OŚWIADCZENIE
  o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby
  Rolniczej
  Ja ………………………………………………………………………….. wiek…………………….
  (imię/imiona nazwisko) (lat)
  Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………
  (dokładny adres)
  Legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………….
  (seria i numer)
  Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w gminie ……………………w okręgu wyborczym nr ………………..
  Będąc płatnikiem podatku rolnego w gminie ……………………….posiadam czynne i bierne
  prawo wyborcze w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
  Oświadczam, że kandyduję tylko w jednym okręgu wyborczym.
  ………………………………….. ……………………………………..
  (data) (podpis kandydata)

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu, przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą, w zakresie niezbędnym podczas realizacji wyborów do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. 2014 r. poz.1182 ze zm.)

  ………………………………………………..
  (data i podpis)


  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1410
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 3876 razy

  » Zgłoszenie - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna