(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Izby Rolnej 2015
 • ZGŁOSZENIE

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA

  Komisja Okręgowa Nr….

  w ....................................
  (nazwa gminy będącej siedzibą komisji)

  ................................................................................................................lat ...............................,
  (nazwisko i imię-imiona)

  wykształcenie ........................................, zawód ..........................................................................
  zamieszkały(a) .............................................................................................................................
  (miejscowość, numer domu, gmina)

  zgłaszam swoją kandydaturę w okręgu wyborczym nr ......... w .................................................
  (nazwa gminy)
  do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Powiecie .............................................
  (nazwa Powiatu)
  Do zgłoszenia dołączam:
  1) wykaz podpisów ................... członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej popierających
  (liczba)
  zgłoszenie kandydata,
  2) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
  .......................................
  (data zgłoszenia i podpis zgłaszającego)

  OŚWIADCZENIE
  o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby
  Rolniczej
  Ja ………………………………………………………………………….. wiek…………………….
  (imię/imiona nazwisko) (lat)
  Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………
  (dokładny adres)
  Legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………….
  (seria i numer)
  Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w gminie ……………………w okręgu wyborczym nr ………………..
  Będąc płatnikiem podatku rolnego w gminie ……………………….posiadam czynne i bierne
  prawo wyborcze w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
  Oświadczam, że kandyduję tylko w jednym okręgu wyborczym.
  ………………………………….. ……………………………………..
  (data) (podpis kandydata)

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu, przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą, w zakresie niezbędnym podczas realizacji wyborów do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. 2014 r. poz.1182 ze zm.)

  ………………………………………………..
  (data i podpis)


  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1410
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 3960 razy

  » Zgłoszenie - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna