(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej

  Łączna, dn. 03.09.2019r

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka, gmina Łączna.

  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie konkurencyjności pod numerem 1196455 dnia 19.07.2019r oraz na stronie Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyła firma:
  FIOR Sp. z o.o. ul. Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce
  Cena oferty: 125 844,07 PLN brutto

  W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował Wykonawca, jednakże Zamawiający uznał za celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego Zadania.
  W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
  Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 100 punktów.


  Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania
  Lp. Wykonawca Cena oferty [PLN brutto]
  1. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre 129 000,00
  2. FIOR Sp. z o.o. ul. Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce 125 844,07  Zamawiający informuje, że zawrze umowę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.


  Data wprowadzenia: 2019-09-03 1506
  Data upublicznienia: 2019-09-03
  Art. czytany: 1465 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Mendak
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2019-09-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Sylwia Mendak
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna