(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty UCHWAŁ VI sesja
» Porządek VI sesji Rady Gminy Łączna
» Protokół Nr III/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radna Cieślik Halina
 • Zamierzenia, strategie i programy
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 maja 2021r.

  w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022”

  UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2021
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 maja 2021r.

  w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Przyjmuje się do realizacji „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, będący aktualizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022” przyjętego uchwałą nr XXII/109/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  PGN dla Gminy Łączna to strategiczny dokument, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 rok.
  Protokół ten przewiduje do roku 2020:
  - redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu w roku bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2005),
  - zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20 % w ogólnym zużyciu energii,
  - redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 %.

  Opracowanie niniejszego aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022 wynika z pojawienia się nowych inwestycji o charakterze niskoemisyjnym planowanych do realizacji przez Gminę Łączna.

  Aneks wprowadza następujące zmiany:

  W rozdziale 8.1 Harmonogram rzeczowo finansowy wprowadza się nową tabelę 19.1 Zadania do realizacji w latach 2021-2022, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2021-06-08 1104
  Data upublicznienia: 2021-06-08
  Art. czytany: 2841 razy

  » Załącznik do Uchwały Nr 154 - rozmiar: 505787 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna