(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2024 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • U C H W A Ł A Nr 26/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.

  U C H W A Ł A Nr 26/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.


  U C H W A Ł A Nr 26/V/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 28 czerwca 2006 r.


  w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Łącznej


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319)
  uchwala się co następuje:  § 1
  W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nadanym uchwałą
  Nr 35/IX/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  „ Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm)”
  2. § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Działalność gospodarcza Zakładu prowadzona jest w formie zakładu budżetowego w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm)”

  § 2

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
  1 stycznia 2006 r.

  U Z A S A D N I E N I E
  Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w art. 238 stanowi, że statuty jednostek budżetowych pozostają w mocy, z zastrzeżeniem, że zostaną dostosowane do przepisów niniejszej ustawy. Na podstawie powyższej ustawy zaistniała konieczność uchwalenia uchwały, dostosowującej do zmienionych przepisów prawnych uchwalony Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2006-10-13 1047
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 3386 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna