(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XXXV/7/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 25 lutego 2010r.

  UCHWAŁA NR XXXV/7/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 25 lutego 2010r.

  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje.


  § 1
  W celu inwentaryzacji aktualnego stanu mienia gminnego powołuję się Komisję Inwentaryzacyjną Rady Gminy w Łącznej w następującym składzie:
  1. Jolanta Kołomańska - Przewodniczący Komisji
  2. Andrzej Chrzęszczyk - Członek
  3. Sławomir Litwiński - Członek
  4. Bogdan Pająk - Członek
  5. Edmund Wykrota - Członek
  § 2
  Zadania i kompetencje Komisji będą jak określone w Uchwale Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990r. Nr 30, poz. 235).
  § 3
  Traci moc Uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołani Komisji Inwentaryzacyjnej.
  § 4
  Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  do uchwały Nr XXXV/7/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.


  Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
  W/w Komisja sporządzi aktualny stan mienia komunalnego, spisy inwentaryzacyjne oraz karty inwentaryzacyjne, skompletuje dokumenty stwierdzające prawo do nieruchomości oraz przedstawi Radzie projekty sporządzonych spisów przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu przez okres 30 dni.

  Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.


  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1038
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 2192 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna