(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja nr 2024.01 z dn. 06.05.2024r
» Ponowna petycja w sprawie zmiany lokalizacji wiaty w msc. Gózd
» Petycja dot. przywrócenia przystanku w Klonowie 22.02.2024r.
» Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
» Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 maja 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012

  w sprawie : zaciągnięcia kredytu
  Uchwała nr XIX/158/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2012  w sprawie : zaciągnięcia kredytu  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy uchwala,
  co następuje :


  § 1

  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 965.500 zł
  (słownie : dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych ) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .


  § 2
  1.Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w latach 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019
  2. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2019.
  3.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2012-09-04 1352
  Data upublicznienia: 2012-09-04
  Art. czytany: 2991 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Joanna Kopytek
  Rejestr zmian:
  2012-09-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna