(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLIII/261/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/260/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» UCHWAŁA NR XLIII/259/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/258/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
» Uchwała nr XLIII/257/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA Nr XII/54/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 września 2015r.

  w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

  UCHWAŁA Nr XII/54/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 września 2015r.

  w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

  Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (Dz. U. Woj. Św. z dn.13 lipca 2015r.poz. 2221) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.

  Wyznacza się Pana Mirosława Kopytka jako przedstawiciela dodatkowego
  Gminy Łączna w Zgromadzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3

  Traci moc Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE
  Do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015r.

  W Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia
  13 lipca 2015r. poz. 2221 został opublikowany aktualny Statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 tegoż Statutu w skład Zgromadzenia Związku wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej Gminy tj. Wójt/Burmistrz oraz dodatkowy przedstawiciel wyznaczony przez Radę Gminy.
  Z uwagi na powyższe podjecie niniejszej uchwały uważam za celowe i w pełni uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1439
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 1878 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2015-11-17
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna