(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi » 2019
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa oczyszczalni ścieków...'
A» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i zapleczem technicznym w miejscowości Kamionki”
A» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”
A» Przetarg nieograniczony: Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton
A» OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
Ilość wiadomości z działu '2019': 54
1  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna
Polska-Łączna: Lampy i oprawy oświetleniowe

2019/S 203-494001

Ogłoszenie o udzieleniu zam...
2020-12-03 1245 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
2  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
N...
2019-12-13 1434 Czytano:1474 razy » Przeczytaj artykuł
3  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Gmina Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łącz...
2019-12-12 1202 Czytano:1243 razy » Przeczytaj artykuł
4  PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”
S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

I....
2019-12-05 0931 Czytano:1552 razy » Przeczytaj artykuł
5  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
Łączna: dnia 28.11.2019 r.

ZAWIADOMIENI...
2019-11-28 1412 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
6  Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
Informacja w załączniku...
2019-11-28 1148 Czytano:1488 razy » Przeczytaj artykuł
7  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod ...
2019-11-27 1241 Czytano:1570 razy » Przeczytaj artykuł
8  Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN dla Gminy Łączna”.
W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy...
2019-11-25 1140 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
9  Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznychdla rodziców i dzieci w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
Informacja w załączniku...
2019-11-19 1138 Czytano:1436 razy » Przeczytaj artykuł
10  Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Ogłoszenie nr 623988-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Gmina Łączna: Udzielenie kredytu długotermin...
2019-11-18 1519 Czytano:1445 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych
Zawiadomienie w załączniku...
2019-11-07 1441 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
12  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci
Informacja w załączniku...
2019-11-05 0931 Czytano:1065 razy » Przeczytaj artykuł
13  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Świadczenie Indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców
Informacja w załączniku...
2019-10-16 1512 Czytano:1209 razy » Przeczytaj artykuł
14  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci
Informacja w załączniku...
2019-10-16 1509 Czytano:1071 razy » Przeczytaj artykuł
15  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

którego wartość za...
2019-10-08 0852 Czytano:1221 razy » Przeczytaj artykuł
16  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

którego wartość za...
2019-10-08 0843 Czytano:1450 razy » Przeczytaj artykuł
17  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”
Łączna: dnia 24.09.2019 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa zamów...
2019-09-24 1259 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
18  Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert - ZGK ekogroszek
Treść w załączniku....
2019-09-23 1159 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY naNa wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej...
Łączna, dnia 04.09.2019 r.
Znak: Zapytanie ofertowe 1/4.4/2019/SM

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJ...
2019-09-04 1451 Czytano:1442 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
Łączna, dn. 03.09.2019r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dla zamówienia publi...
2019-09-03 1506 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
21  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
Zawiadomienie w załączniku....
2019-09-03 0854 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
22  Protokół Otwarcia ofert ,, na dostawę paliwa opałowego – ekogroszku
Treść w załączniku....
2019-08-26 0826 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
23   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
Informacja w załączniku...
2019-08-23 1442 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
24  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
INFORMACJA w załączniku....
2019-08-19 1351 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
25  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Łączna: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Numer ogłosze...
2019-08-14 1352 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
Łączna, dnia 13 sierpnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe 1/4.4/2019/SM
w związku z realizacją proj...
2019-08-13 1455 Czytano:1538 razy » Przeczytaj artykuł
27  PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia :

Wykonanie adaptacji w ...
2019-08-08 1215 Czytano:1502 razy » Przeczytaj artykuł
28  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna...
Łączna, dn. 05.08.2019r

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 05.08.2019r. o godzi...
2019-08-06 1330 Czytano:1207 razy » Przeczytaj artykuł
29  Ogłoszenie zmian: Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna...
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24...
2019-08-06 1312 Czytano:1507 razy » Przeczytaj artykuł
30  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Łączna, dnia 31.07.2019 r.WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI...
2019-07-31 1034 Czytano:1461 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złot...
2019-07-19 1319 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
32  Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna...
Dz.U./S S126
03/07/2019
307931-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwart...
2019-07-03 1047 Czytano:2099 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Łączna, dn. 24.05.2019 r.
Znak: T.721.1.2019.SM (536699-N-2019 z dnia 11.04.2019)
ZAWIADOMIENIE...
2019-05-24 0917 Czytano:1478 razy » Przeczytaj artykuł
34  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod na...
2019-04-19 1109 Czytano:1767 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
Zawiadomienie w załączniku...
2019-04-19 0832 Czytano:1664 razy » Przeczytaj artykuł
36  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
Łączna, dn. 17.04.2019r
Znak sprawy: T.271.02.03.2019.SJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYS...
2019-04-17 1115 Czytano:1802 razy » Przeczytaj artykuł
37  Przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Ogłoszenie nr 536699-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.
Gmina Łączna: „Odbiór i zagospodarowanie od...
2019-04-11 1459 Czytano:1529 razy » Przeczytaj artykuł
38  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic pamiątkowych
Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic...
2019-04-09 0850 Czytano:1635 razy » Przeczytaj artykuł
39  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ... w Kamionkach
Łączna, dn. 29.03.2019r
T.271.02.1.2019.SJ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu ...
2019-03-29 1147 Czytano:1472 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej
Treść zawiadomienia w załączniku....
2019-03-27 1151 Czytano:1660 razy » Przeczytaj artykuł
41  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-03-22 0751 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
42  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-03-22 0749 Czytano:1688 razy » Przeczytaj artykuł
43  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania prowadzonego w ...
2019-03-20 1306 Czytano:1882 razy » Przeczytaj artykuł
44  Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach

Ogłoszenie nr 523845-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Gmina Łączna: Modernizacja Infrastruktury s...
2019-03-11 1507 Czytano:1980 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” Zadanie 1
Treść w załączniku....
2019-03-08 1252 Czytano:1628 razy » Przeczytaj artykuł
46  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostar...
2019-03-07 1434 Czytano:1530 razy » Przeczytaj artykuł
47  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ„Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Zadanie 1 i 2
Treść w załączniku....
2019-03-06 1406 Czytano:1672 razy » Przeczytaj artykuł
48  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
Treść w załączniku....
2019-01-22 1300 Czytano:1748 razy » Przeczytaj artykuł
49  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-01-18 0813 Czytano:1749 razy » Przeczytaj artykuł
50  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-01-18 0809 Czytano:1506 razy » Przeczytaj artykuł
51  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-01-18 0807 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
52  Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
Łączna, 17.01.2019r.

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśni...
2019-01-17 1413 Czytano:1600 razy » Przeczytaj artykuł
53  Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
Łączna, 11.01.2019r.


W związku z otrzymaniem w dniu 10.01.2019r., wniosków o w...
2019-01-11 1402 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
54  Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
Ogłoszenie nr 501306-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Gmina Łączna: Modernizację Infrastruktury sp...
2019-01-07 1526 Czytano:1776 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A 2003r.
A 2004r.
A 2005r.
A 2006r.
A 2007r.
A 2008r.
A 2009r.
A 2010r.
A 2011r.
A 2012r.
A 2013r.
A 2014
A 2015r.
A 2016r..
A 2017r.
A 2018
A 2019
A 2020
A 2021
A 2022r.
Ostat. 10 wiadomości:

A» Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna
A» OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
A» OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
A» PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”
A» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
A» Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
A» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
A» Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN dla Gminy Łączna”.
A» Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznychdla rodziców i dzieci w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
A» Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Urząd Gminy Łączna