(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
A» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
A» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
A» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
A» Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR XIII/76/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2019 r.

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.

  UCHWAŁA NR XIII/76/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 października 2019 r.
  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów
  zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
  Gmina Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b ustawy z dnia 26 stycznia
  1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna,
  uchwala co następuje:
  § 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedów,
  jako 22 godziny tygodniowo.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk  UZASADNIENIE
  Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z
  dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22
  listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych
  ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.2245).
  Do chwili obecnej Rada Gminy Łączna nie określała wymiaru zajęć tego typu nauczycieli.
  W świetle tych zmian - organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
  zajęć logopedów, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2019-11-06 0825
  Data upublicznienia: 2019-11-06
  Art. czytany: 1836 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna