A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi » 2019
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Odpowiedź na petycję mieszkańców
» Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku
Ilość wiadomości z działu '2019': 53
1  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
N...
2019-12-13 1434 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
2  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Gmina Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łącz...
2019-12-12 1202 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
3  PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”
S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

I....
2019-12-05 0931 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
Łączna: dnia 28.11.2019 r.

ZAWIADOMIENI...
2019-11-28 1412 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
5  Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
Informacja w załączniku...
2019-11-28 1148 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
6  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod ...
2019-11-27 1241 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
7  Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN dla Gminy Łączna”.
W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy...
2019-11-25 1140 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
8  Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznychdla rodziców i dzieci w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
Informacja w załączniku...
2019-11-19 1138 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
9  Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
Ogłoszenie nr 623988-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Gmina Łączna: Udzielenie kredytu długotermin...
2019-11-18 1519 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
10  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych
Zawiadomienie w załączniku...
2019-11-07 1441 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
11  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci
Informacja w załączniku...
2019-11-05 0931 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
12  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Świadczenie Indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców
Informacja w załączniku...
2019-10-16 1512 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
13  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci
Informacja w załączniku...
2019-10-16 1509 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
14  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodziców i dzieci
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

którego wartość za...
2019-10-08 0852 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
15  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

którego wartość za...
2019-10-08 0843 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”
Łączna: dnia 24.09.2019 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa zamów...
2019-09-24 1259 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
17  Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert - ZGK ekogroszek
Treść w załączniku....
2019-09-23 1159 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
18  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY naNa wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej...
Łączna, dnia 04.09.2019 r.
Znak: Zapytanie ofertowe 1/4.4/2019/SM

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJ...
2019-09-04 1451 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
19  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
Łączna, dn. 03.09.2019r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dla zamówienia publi...
2019-09-03 1506 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
20  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
Zawiadomienie w załączniku....
2019-09-03 0854 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
21  Protokół Otwarcia ofert ,, na dostawę paliwa opałowego – ekogroszku
Treść w załączniku....
2019-08-26 0826 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
22   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
Informacja w załączniku...
2019-08-23 1442 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
23  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”.
INFORMACJA w załączniku....
2019-08-19 1351 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
24  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Łączna: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Numer ogłosze...
2019-08-14 1352 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne
Łączna, dnia 13 sierpnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe 1/4.4/2019/SM
w związku z realizacją proj...
2019-08-13 1455 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
26  PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przedmiot zamówienia :

Wykonanie adaptacji w ...
2019-08-08 1215 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
27  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna...
Łączna, dn. 05.08.2019r

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 05.08.2019r. o godzi...
2019-08-06 1330 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
28  Ogłoszenie zmian: Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna...
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24...
2019-08-06 1312 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
29  WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Łączna, dnia 31.07.2019 r.WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENI...
2019-07-31 1034 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złot...
2019-07-19 1319 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
31  Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna...
Dz.U./S S126
03/07/2019
307931-2019-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwart...
2019-07-03 1047 Czytano:1244 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Łączna, dn. 24.05.2019 r.
Znak: T.721.1.2019.SM (536699-N-2019 z dnia 11.04.2019)
ZAWIADOMIENIE...
2019-05-24 0917 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
33  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod na...
2019-04-19 1109 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
Zawiadomienie w załączniku...
2019-04-19 0832 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
35  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
Łączna, dn. 17.04.2019r
Znak sprawy: T.271.02.03.2019.SJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYS...
2019-04-17 1115 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
36  Przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...
Ogłoszenie nr 536699-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.
Gmina Łączna: „Odbiór i zagospodarowanie od...
2019-04-11 1459 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
37  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic pamiątkowych
Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic...
2019-04-09 0850 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
38  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ... w Kamionkach
Łączna, dn. 29.03.2019r
T.271.02.1.2019.SJ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu ...
2019-03-29 1147 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej
Treść zawiadomienia w załączniku....
2019-03-27 1151 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
40  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-03-22 0751 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
41  OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-03-22 0749 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
42  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania prowadzonego w ...
2019-03-20 1306 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
43  Przetarg nieograniczony:Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-PrzedszkolnymwKamionkach

Ogłoszenie nr 523845-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Gmina Łączna: Modernizacja Infrastruktury s...
2019-03-11 1507 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
44  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” Zadanie 1
Treść w załączniku....
2019-03-08 1252 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
45  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie jednej tablicy pamiątkowej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Łączna (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostar...
2019-03-07 1434 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
46  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ„Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Zadanie 1 i 2
Treść w załączniku....
2019-03-06 1406 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
47  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
Treść w załączniku....
2019-01-22 1300 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
48  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-01-18 0813 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
49  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-01-18 0809 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
50  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Treść w załączniku....
2019-01-18 0807 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
51  Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
Łączna, 17.01.2019r.

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśni...
2019-01-17 1413 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
52  Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
Łączna, 11.01.2019r.


W związku z otrzymaniem w dniu 10.01.2019r., wniosków o w...
2019-01-11 1402 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
53  Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
Ogłoszenie nr 501306-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Gmina Łączna: Modernizację Infrastruktury sp...
2019-01-07 1526 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
2014
2015r.
2016r..
2017r.
2018
2019
2020
Ostat. 10 wiadomości:

» OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
» OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
» PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN dla Gminy Łączna”.
» Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznychdla rodziców i dzieci w ramach projektu ' Wspieramy rodziny w gminie Łączna'
» Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
» ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych
Urząd Gminy Łączna